gångbergart

gångbergart, magmatisk bergart som bildats genom att en magma stelnat i en spricka i jordskorpan. Exempel är diabas, porfyrit och kvartsporfyr. Se även gång. gångbergart. En spricka i den granitiska berggrunden har fyllts av magma som stelnat och bildat den svarta bergarten diabas. Diabasgången går genom bohusgranit på Saltö (Västra Götalands län)… (60 of 60 words)
gångbergart
http://www.nebeta.se/encyklopedi/lång/gångbergart
Nationalencyklopedin, 2019-01-20

illustrationer

  • gångbergart.